Huurvoorwaarden en Betalingscondities (campers)

Het aangaan van een huurovereenkomst geschiedt onder de volgende voorwaarden:

De huurder dient voor vertrek de volledige huur voor de afgesproken huurperiode te hebben voldaan op rekening van de verhuurder.

Tot zekerheid van nakomen van de huurafspraak en als dekking voor het eigen risico bij schade aan de camper wordt bij iedere huurovereenkomst een borg gehanteerd, afhankelijk van het gehuurde, van € 750 voor een VW Hefdak-camper en € 1000 voor een Bus-camper.

De huurder dient bij het aangaan van de huurovereenkomst de gestelde borg binnen 14 dagen te voldoen op bankrekening van de verhuurder. Bij gebleken schadevrije terug-bezorging van de camper wordt de borg binnen 4 weken aan de huurder terugbetaald onder aftrek van eventueel door huurder veroorzaakte schade en/of bekeuringen.

Schade en/of bekeuringen opgelopen door de huurder welke na het terugstorten van de borg alsnog aan het daglicht treden en/of worden bezorgd aan het adres van de verhuurder, zullen alsnog op de huurder worden verhaald.

Annulering van huurovereenkomst:

Indien de huurder voor aanvang van de huurperiode de huurovereenkomst wenst te beëindigen, verbeurt de huurder de volledige borgsom indien dit geschied binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Bij annulering tussen datum huurovereenkomst en 6 weken voor aanvang huurperiode, verbeurt de huurder de helft van de betaalde borg, de resterende borg wordt terug gestort naar de bankrekening van de huurder.