Huurvoorwaarden en Betalingscondities campers. Versie: dec 2021

Het aangaan van een huurovereenkomst geschiedt onder de volgende voorwaarden:
De huurder dient voor vertrek de volledige huur voor de afgesproken huurperiode te hebben voldaan op rekening van de verhuurder overeenkomstig de volgende betalingscondities:
– Borgbetaling binnen 14 dagen na aangaan huurovereenkomst,
– Huursom; 50% uiterlijk 3 maanden voor vertrekdatum (wanneer de boekingsdatum binnen 3 maanden valt, dient direct 50% voldaan te worden). Voor vertrek dient de volledige huursom voldaan te zijn, kan ook bij ophalen camper.
Tot zekerheid van nakomen van de huurafspraak en als dekking voor het eigen risico bij schade aan de camper wordt bij iedere huurovereenkomst een borg gehanteerd, afhankelijk van het gehuurde, van € 1000 voor een VW T4 camper en € 1500 voor overige campers.
De huurder dient bij het aangaan van de huurovereenkomst de gestelde borg binnen 14 dagen te voldoen op bankrekening van de verhuurder. Bij gebleken schadevrije terug-bezorging van de camper wordt de borg binnen 4 weken aan de huurder terugbetaald onder aftrek van eventueel door huurder veroorzaakte schade en/of bekeuringen.
Schade en/of bekeuringen opgelopen door de huurder welke na het terugstorten van de borg alsnog aan het daglicht treden en/of worden bezorgd aan het adres van de verhuurder, zullen alsnog op de huurder worden verhaald.

Annulering van huurovereenkomst:
Indien de huurder voor aanvang van de huurperiode de huurovereenkomst wenst te beëindigen, verbeurt de huurder de volledige borgsom indien dit geschied binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Bij annulering tussen datum huurovereenkomst en 6 weken voor aanvang huurperiode, verbeurt de huurder de helft van de betaalde borg, de resterende borg wordt terug gestort naar de bankrekening van de huurder.

Camper ophalen c.q. terugbrengen:
U krijgt gebruiksinstructie bij het ophalen van de camper.
Bij het terugbrengen van de camper dient deze van binnen schoon te worden ingeleverd. Voor het direct kunnen inzetten bij vervolgverhuur verwachten wij dat ook de buitenzijde in redelijk schone staat bij ons wordt ingeleverd.
Mocht bij terugbrengen blijken dat er nog reinigingswerkzaamheden (b.v. sanitaire voorzieningen) dienen te worden uitgevoerd, dan brengen wij hiermee samenhangende kosten (€ 50 tot € 100) in mindering op de borg.

Campertype:
De verhuurder behoud zich het recht voor het inzetten van een vervangende camper in het geval de besproken camper door uitval niet beschikbaar is. De klant heeft recht op een vergelijkbare camper met identieke eigenschappen (aantal personen, bouwjaar).